Khamzat Chimaev

https://www.youtube.com/watch?v=S5Ymr__UwOQ