Zotye Damai X5 SUV

Damai X5 is a new sub-brand of Zotye.

Zotye Damai X5 is positioned under T600.

1.5L: 120HP
1.5Turbo: 150HP

Price:
79.800 yuan to 98.800 yuan ($13,000 to $15,000)

Zotye T600 S Concept: